Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) ligger i Hellerup i Danmark og er et nasjonalt kompetanse- og rehabiliteringssenter for mennesker med nedsatt syn.

IBOS tilbyr rådgivning, utredning, individuelt tilrettelagte rehabiliteringstilbud, botrening og boopphold, beskyttet beskjeftigelse og aktivitetstilbud, undervisning og utdannelse for personer med synsnedsettelse eller blindhet.

IBOS’ undervisningstilbud rommer også en lang rekke utdannelser og kurs for profesjonelle, samt synsmoduler på den pedagogiske diplomuudannelse i samarbeid med UC Syddanmark, hvor IBOS er ansvarlig for faginnhold, pedagogiske læremål og undervisning.

IBOS har som nasjonalt senter en forpliktelse til å utvikle, dokumentere og formidle den nyeste fagkunnskapen på synsområdet.

Kontaktperson for NorVIS på IBOS er Nanna Frørup Mikkelsen og Rikke Hellberg Pedersen.