Nanna Frørup Mikkelsen

Nanna er ergoterapeut ved Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) i Danmark.

IBOS har som nasjonalt senter en forpliktelse til å utvikle, dokumentere og formidle den nyeste fagkunnskapen på synsområdet.