Kysthospitalet – Sykehuset i Vestfold HF

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er et ledende kompetansemiljø i tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Klinikken har lokasjon på Kysthospitalet i Stavern, i Tønsberg og Larvik.

Hovedtyngden av tilbudene på Kysthospitalet er innen fagfeltene nevrologi med blant annet hjerneslag og MS, kompleks ortopedi, kreft, overvekt og rygg-, nakke- og skulderrehabilitering.

Fra Kysthospitalet deltar Maud Ønvik og Guro K. Rønjom Isaksen i NorVIS.