Molde kommune

Helse og omsorg – Molde kommune er assosisert partner i NorVIS. De representeres i nettverket ved fagkoordinator/sykepleier i rehab. team Siri Vaksvik og ergoterapeut/synskontakt Gunn Anita Faksvåg.