HU University of Applied Sciences Utrecht

HU University of Applied Sciences Utrecht i Nederland har ca. 35.000 studenter, fordelt på 22 studiesteder. HU samarbeider tett med bedrifter, institusjoner, utdanningspartnere og lokale og regionale myndigheter.

Kontaktperson for NorVIS ved HU er Mirjam van Tilborg.