Vestre Viken HF

Sykehusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike er partnere i NorVIS. De hører alle til under Vestre Viken helseforetak.