Charlotte Steinbakken Frantzen

Charlotte er spesialergoterapeut ved Ringerike sykehus – Vestre Viken HF. Hun har mastergrad i synsrehabilitering og synspedagogikk med fordypning i hjerneslag og syn.

Hennes interesseområder er hjerneslag, kognitiv funksjon, førerkort og syn. Hun jobber mest poliklinisk med førerkortvurderinger, demensutredning og oppfølging av pasienter med synsproblemer etter hjerneslag.

Vestre Viken HF logo