Ragnhild Munthe-Kaas

Ragnhild er spesialist i indremedisin og geriatri.

Hun er overlege ved Kongsberg sykehus, men har 50% permisjon fra denne stillingen for å drive med forskning. Hun er tilknyttet Bærum sykehus som doktorgradsstipendiat. Forskningen fokuserer på kognitiv svikt etter
hjerneslag.