Tiril Sandell

Tiril er spesialist i nevrokirurgi og øyesykdommer. Hun er overlege ved Øyeavdelingen på Drammen sykehus i Vestre Viken HF.

Hun er også overlege ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.