Kristin Evensen

PhD-portrett, Nevrologisk avdeling.

Kristin er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege ved Drammen sykehus, Nevrologisk avdeling.