NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken

Hjelpemiddelsentralene er et ressurs- og kompetansesenter for hjelpemidler og ergonomiske tiltak. Kjernekompetansen knytter seg til hvordan ulike funksjonsvansker kan avhjelpes med hjelpemidler, teknologi og tilrettelegging.

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunen og andre samarbeidspartnere kan få råd av hjelpemiddelsentralen i valg av funksjonelle løsninger og hjelpemidler i bolig. Hjelpemiddelsentralene gir råd og veiledning om hjelpemidler og tilrettelegging utover eget finansieringsansvar.

NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken dekker tidligere Buskerud og Asker. Herfra deltar Merete Bøe og Hilde-Gunn Ulleberg i NorVIS.