Merete Bøe

Merete er seniorrådgiver ved Sanseavdelingen ved NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken.

Som rådgiver ved Hjelpemiddelsentralen jobber hun med hvordan ulike funksjonsvansker kan avhjelpes med hjelpemidler, teknologi og tilrettelegging.