Hilde-Gunn Ulleberg

Bilde kommer

Hilde-Gunn er utdannet optiker og jobber i NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken, som dekker tidligere Buskerud og Asker.

Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til mennesker med nedsatt funksjonsevne.