Göteborgs universitet

Med 24.000 studenter og 5000 ansatte er Göteborgs universitet (GU) et av de største universitetene i Nord-Europa.

Göteborgs universitet er tilknyttet NorVIS gjennom Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Kontaktperson her er universitetslektor Inger Berndtsson.