Unicare Jeløy

Unicare er et av Norges største private helseforetak. Unicare leverer spesialisthelsetjenester innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering og behandling innen rus og avhengighet.

For kommuner leverer Unicare tjenester innenfor habilitering og bistand på områdene heldøgnsboliger, dagsenter, avlastning og BPA.

Unicare Jeløy ved Moss deltar i NorVIS.