Johannes læringssenter

Johannes læringssenter i Stavanger kommune gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere, både barn og voksne, som har behov for en fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader.

Senteret har også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn og/eller hørsel.

Kontaktperson for NorVIS her er Grethe Trevland Hegreberg.