Grethe Trevland Hegreberg

Grethe er er synspedagog ved Johannes Læringssenter i Stavanger kommune.

Hun er utdannet synspedagog med mastergrad i spesialpedagogikk. Hun gir opplæring til voksne synshemmede og har spesielt fokus på synspedagogisk kartlegging og opplæring av slagpasienter med visuelle vansker.