Fiona Rowe

Fiona er professor i ortoptikk ved University of Liverpool.
Hennes forskning fokuserer på synshemming som oppstår på grunn av ervervet hjerneskade, og spesielt hjerneslag.

Fiona ledet Vision In Stroke (VIS) og Impact of Visual
Impairment after Stroke (IVIS) studiene – to av de
største internasjonale studiene om synshemming på
grunn av hjerneslag. Disse studiene ga verdifull
informasjon om forekomst, utbredelse, livskvalitet og
bedring for hjerneslagoverlevende som har
synsproblemer.