Arild Hagen

Arild er engasjert i to av brukerorganisasjonene som er partnere i NorVIS.

Han er leder for Interessepolitisk utvalg og rehabiliteringskontakt for Norges Blindeforbund. Han er også ressursperson for LHL Hjerneslag.