Åse Bergheim

Åse er fysioteraput ved Forsterket Rehabilitering Aker (FRA) i Oslo.

FRA er en del av Helseetaten i Oslo kommune.