Gunn Anita Faksvåg

Gunn Anita er utdannet ergoterapeut, og er ansatt i Helsetjenesten i Molde kommune. Hun har en rekke videreutdanninger innen blant annet Rehabilitering, Universell utforming, Aktivitetsvitenskap og Helserett. Masterstudium i Helse- og sosialfag, Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper.
Hun har en allsidig yrkeserfaring, og var i over 20 år tilknyttet et kommunalt rehabiliteringsteam. De siste årene har 50 % av nåværende stilling vært “øremerket” oppgaven som synskontakt.

Molde kommune logo