Jan Richard Bruenech

Jan Richard er professor i okulær anatomi ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Han har øyets struktur og funksjon som forskningsfelt. Han underviser i biomedisinske fag på alle akademiske nivåer.