Anna Midelfart

Anna er professor og overlege ved Avdeling for øyesykdommer ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Ved NTNU underviser hun blant annet i øyesykdommer og øyefysiologi. Hun er tilknyttet Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.