Sigrid Aketun

Sigrid er utdannet ergoterapeut med videreutdanning i demens og demensvennlige fysiske omgivelser. Hun jobber i Helseetaten i Oslo kommune, fortrinnsvis med kunnskapstjenesten Almas hus, en visningsleiliget for velferdsteknologi rettet mot personer med demens og kognitiv svikt, som ligger på Aker sykehus i Oslo. Hit kommer mennesker med hukommelsesvansker, pårørende, beslutningstakere og helsepersonell for å lære og bli inspirert.

Oslo kommune logo