Marina Hjelmås

Marina er synspedagog og lærer i norsk som andrespråk for svaksynte og blinde innvandrere ved Oslo Voksenopplæring Nydalen.