Anne-Margrethe Linnestad

Anne-Margrethe Linnestad er rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) ved Sunnaas sykehus.

Hun er ergoterapispesialist i somatisk helse og har videreutdanning som kulturveileder og innen flerkulturell fagkompetanse.

Logoen til Sunnaas Sykehus