Morten Carstens Moe

Morten er spesialist i øyesykdommer og forskningsleder ved Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Han er også professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Hans faglige interesser er stamceller/regenerasjon i det adulte humane øyet og i sentralnervesystemet.