Marte Furuheim Rosenvinge

Marte Furuheim Rosenvinge, spesialergoterapeut, MSc synspedagogikk og synsrehabilitering med fordypning i synsproblemer etter hjerneslag.

Lovisenberg Diakonale Sykehus