Norsk nettverk for syn og slag (Norwegian Vision in Stroke – NorVIS) er et tverrfaglig nettverk med over 40 partnere fra 30 ulike brukerorganisasjoner, kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, i tillegg til nasjonale og internasjonale forskere fra ulike fag og disipliner.

NorVIS skal arbeide for at kunnskapsbasert forskning om syn og slag blir tatt i bruk på tvers av helse-, omsorgs- og opplæringstjenesten.

NorVIS ledes av Universitetet i Sørøst-Norge.

Les mer om NorVIS her

Siste nytt

Har du jobbet med aktiviteter som kan rapporteres i NorVIS?

Det er tid for å rapportere aktiviteter som har foregått innen NorVIS nettverket. Har du presentert nettverket eller snakket om det i ulike sammenhenger, eller gjennomført prosjekter om syn og[…]

Read more
Hulda Breen fra Helse Førde tester synet til Ingrid Jøssang fra Norges Blindeforbund under workshop på USN campus Kongsberg.

Syn må med som en del av helhetlig behandling

Foto: Carina Kolnes Det minnet leder av NorVIS, Helle Falkenberg alle deltagerne på Norsk sykehus- og helsetjenesteforening sin Rehabliteringskonferanse 16. november. Synsproblem er vanlig etter hjerneslag, og helsetjenestene er for[…]

Read more

Kontakt oss

Vil du vite mer om NorVIS?

Kontakt prosjektleder Helle Kristine Falkenberg for å få vite mer om nettverket og medlemskap.

Jeg vil vite mer

Nyhetsbrev

Registret deg med e-postadresse for å motta nyhetsbrev fra NorVIS.

Jeg vil motta nyhetsbrev

Siden er under utvikling!