Category: Forskning

Synsproblemer etter hjerneslag er assosiert med fatigue

En ny norsk studie av Synne Pedersen og kolleger har undersøkt hvordan problemer med ulike funksjoner kan bidra til fatigue etter hjerneslag. Fatigue etter hjerneslag har konsekvenser for rehabilitering og prognose etter hjerneslag Kunnskap hvilke type utfall etter hjerneslag som kan påvirke fatigue over tid er viktig kunnskap i behandling og rehabilitering av slagrammede. Denne…
Read more

Røntgen av hjerner

Ny forskning: NOR-OCCIP-prosjektet i Acta Neurologica Scandinavia

Les forskernes presentasjon av forskningsartikkelen om volum av infarkt og synsfeltdefekter ved oksipitale hjerneslag.

Ingrid Jøssang fra Norges Blindeforbund tester synet til Hulda Breen fra Helse Førde under workshop på USN campus Kongsberg.

Fagdag om syn og slag i Trondheim 23.10.2023

Trondheim voksenopplæringssenter arrangerer i samarbeid med NorVIS en fagdag og regional workshop om syn og slag med fokus på å utvikle gode henvisningsrutiner. Arrangementet er støttet av Norges Blindeforbunds forskningsfond. NorVIS har noen avsatte plasser for sine medlemmer. Ta kontakt med Torgeir.solberg.mathisen@usn.no dersom du ønsker å delta. Eventuelle reiseutgifter må dekkes selv. Les mer i…
Read more

Frist for påmeldingen til fagkonferanse og årsmøte er 21.11

Tradisjonen tro blir det fagkonferanse og årsmøte i NorVIS på Kongsberg i desember. Denne gangen 12. og 13. desember. Her blir det spennende presentasjoner, engasjerende diskusjoner og god stemning. Programmet vil gå fra lunsj til lunsj som tidligere med festmiddag 12. desember. Meld deg på allerede nå! Påmelding gjøres her

Årsrapporten for 2022 er klar

Årsrapporten oppsummerer aktiviteten i nettverket i 2022. Gjennom året har NorVIS styrket sin posisjon som en unik tverrfaglig arena for samarbeid om å sette fokus på at syn og synsproblem må bli en naturlig integrert del av helse-, omsorgs- og opplæringstilbudet etter hjerneslag. NorVIS har blant annet bidratt til endring i klinisk praksis, satt i…
Read more

Fem personer står på rekke foran en hvit vegg med en plakat det står Velkommen til Hjerneteltet på.

Les rapporten “Unødvendig kunnskapshull om synstap”

NorVIS, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH), Universitetet i Sørøst-Norge og Norges Blindeforbund leverte rapporten til statssekretær Truls Vasvik under Arendalsuka.

En kvinne og en mann med ryggen til kamera ser på en skjerm. Kvinnen peker på skjermen. Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet

Unik mulighet til å forske innen syn og hjerneslag

Ved Universitetet i Sørøst-Norge campus Kongsberg er det en ledig stilling som doktorgradsstipendiat innenfor optometri og synsrehabilitering.

Helle Falkenberg og Torgeir Solberg Mathisen foran en synstavle

Følg NorVIS på Arendalsuka

NorVIS-partnerne Norges Blindeforbund, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) deltar under Arendalsuka 2023. Du kan følge med både fysisk og digitalt 17. august.

Stephen J. Ryan (t.h) undersøker synet til Arild Hagen mens Nanna Frørup Mikkelsen ser på under workshop på USN.

Vil du holde workshop i synskartlegging?

Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering i Helse Sør-Øst har holdt workshops og en implementeringsprosess med kartleggingsverktøy for synsvansker etter hjerneslag i regi av NorVIS. Vi ønsker å tilby slike workshops i andre regioner enn kun sør-øst og kan stille med instruktører fra Oslo/Kongsberg. Våre behov lokalt er hjelp til å organisere det praktiske, invitere/promotere og kanskje til…
Read more

Lavterskeltilbud om synsrådgiving

Blindeforbundet har i samarbeid med Øyeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus opprettet en rådgivningstjeneste om syn, øyesykdommer og synsproblemer inkludert synsvansker etter hjerneslag.