Category: Forskning

Mer info om syn og hjerneslag i Helsenorge

Nå finner du mer informasjon om syn og hjerneslag i Helsenorge, hvor flere NorVIS-partnere har bidratt.

Invitasjon til NorVIS Ung forskerkonferanse 28.mai på Kongsberg og Teams

Jobber du med forskning om syn og slag, store eller små prosjekter, master, PhD eller postdok? Da må du melde deg på den 2. Norvis ung forskerkonferansen.

Fem personer står på rekke og ser i kamera og smiler mot en nøytral innendørs bakgrunn.

NorVIS til European Life After Stroke Forum

NorVIS var godt representert på European Life After Stroke Forum i Dublin.

En mann støtter seg på to bommer og får hjelp av en sykepleier. Fotografert fra midjen og ned

Ny forskning: Viktig å kartlegge funksjonsnedsettelser som kognisjon og syn i tillegg til pasientenes mål

En ny studie undersøker innholdet i rehabiliteringsmålene til 71 personer i sub-akutt slagrehabilitering på et sykehus.

Drammen kommune er ny assosiert partner

Vi ønsker Drammen kommune velkommen som ny assosiert partner i NorVIS. Kontaktperson herfra er Jill Hole, som er spesialergoterapeut og synsrådgiver.

En kvinne og en mann med ryggen til kamera ser på en skjerm. Kvinnen peker på skjermen. Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet

Ny forskning: Synsfeltutfall ved akutt hjerneslag er assosiert med dårlig utkomme etter 3 måneder

Guri Hagberg ved Ullevål sykehus sammenfatter funnene fra en forskningsartikkel publisert i BMJ Open.

Bilde av Helle Falkenberg, Trine Schow og Eike Wehling som står foran et stort lerret med en presentasjon på

Hvordan identifiseres synsvansker etter hjerneskade i Norge og Danmark?

Resultatene fra spørreundersøkelsen i Norge og Danmark presenteres i et webinar 14. mars. Se programmet og meld deg på innen 11. mars!

Marte Furuheim Rosenvinge holder foredrag i et auditorium.

Marte er vår stipendiat

I fjor utlyste Universitetet i Sørøst-Norge en stipendiatstilling knyttet til satsingsområdet “Syn og hjerne” ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. Det er vår egen Marte Furuheim Rosenvinge som er tilbudt stillingen. Hun har takket ja, og starter i mai.

En hånd peker på en dataskjerm med bilde av to øyne.

Call for paper – SJOVS

Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science (SJOVS) etterlyser forskningsartikler fra hele verden.

Collage av portretter av Anne Hege Aamodt, Helle Falkenberg, Marita Lysstad Bjerke, Stephen James Ryan og Fran Becker

Meld deg på den 8. nasjonale Konferanse om Hjerneslag

Oslo Universitetssykehus inviterer til den 8. nasjonale konferansen om hjerneslag. Flere NorVIS-medlemmer holder foredrag.