Category: Forskning

Les innspillet fra NorVIS til Helsedirektoratet angående behovet for å ta in Se i Prate, Smile, Løfte kampanjen

Flere NorVIS partnere og andre fagmiljø har ønsket å stå sammen med NorVIS som avvsendere av dette innspillet: Judith Fjeldberg, Synspedagog og ortoptist, Kirkenes sykehus Gunn Anita Faksvåg, Ergoterapeut og synskontakt, Molde KommuneRagnhild Munthe-Kaas, Overlege geriatri/PhD, Kongsberg Sykehus, Vestre Viken Grethe Eilertsen / USN Eldreforsk, Professor Universitetet i Sørøst-Norge, USN Eldreforsk Norske Ortoptisters Forening

Den 6. Nasjonale konferansen om hjertet og hjernen arrangeres 16 og 17 februar 2023

NorVIS partner Anne Hege Aamodt ønsker velkommen til den 6. nasjonale konferansen om hjertet og hjernen 16. og 17. februar. På det innholdsrike programmet står blandt andre Helle Falkenberg og Stephen James Ryan hvor de snakker om temaet: Synsendring etter hjerneslag, mye vanligere enn vi tror På kvelden den 12.2 klokken 1800 – 2000 holder…
Read more

Nordisk Konference SYN & HJERNE 2023

Husk å melde deg på den Nordiske konferansen for syn og hjerne 2023! Det danske Instituttet for Blinde og Svaksynede arrangerer en flott konferanse i samarbeid med NorVIS, her vil det være deltagere fra hele Norden som alle intresserer seg for synsvansker som kan opptre ved ulike typer hjerneskade. Konferansen finner sted på fantastiske Hotel…
Read more

To nye masterstipend fra NorVIS

NorVIS har tildelt to stipend på 5000 kroner hver til masterstudentene Katrine Ekeberg og Elisabeth Bjerke Egeberg. Kathrine Ekeberg undersøker ergoterapeuters erfaring med å benytte KROSS verkøtyet til å kartlegge synsfunksjonen etter traumatisk hjerneskade. Prosjektet foregår på Sunaas sykehus. Elisabeth Bjerke Egeberg undersøker om bruk av virtual reality kan være nyttig til å identifisere synsfeltsutfall.…
Read more

Et hyggelig og produktivt årsmøte for 2022

Selv med noe frafall på grunn av sykdom og hektiske dager før jul, møttes 25 av NorVIS sine partnere for årsmøte og fagkonferanse på Kongsberg. Det var lagt opp til faglige presentasjoner, gruppearbeid og ikke minst sosialt samvær gjennom de to dagene. Ny forskning Deling av kunnskap og ny forskning er viktig. Først ute var…
Read more

Har du jobbet med aktiviteter som kan rapporteres i NorVIS?

Det er tid for å rapportere aktiviteter som har foregått innen NorVIS nettverket. Har du presentert nettverket eller snakket om det i ulike sammenhenger, eller gjennomført prosjekter om syn og slag så trengs det å rapporteres til Norges Forskningsråd. Det trenger ikke å være aktiviteter i NorVIS regi men må og store aktiviteter som partnerene…
Read more

Hulda Breen fra Helse Førde tester synet til Ingrid Jøssang fra Norges Blindeforbund under workshop på USN campus Kongsberg.

Syn må med som en del av helhetlig behandling

Foto: Carina Kolnes Det minnet leder av NorVIS, Helle Falkenberg alle deltagerne på Norsk sykehus- og helsetjenesteforening sin Rehabliteringskonferanse 16. november. Synsproblem er vanlig etter hjerneslag, og helsetjenestene er for dårlige til å identifisere synsproblem og henvise til synsrehabilitering. Falkenberg presenterte deres erfaringer med utvikling og implementering av KROSS skjema i spesialist- og kommunehelsetjenesten, hvor…
Read more

Masterstudent og skriver om syn og slag? Søk stipend!

NorVIS utlyser inntil tre stipend på 5000 kroner for masterstudneter som har en tematikk som NorVIS er opptatt av, nemlig synsproblemer etter hjerneslag. Fristen for søknaden er 7 november 2022. Send en kort beskrivelse av prosjektet ditt til Helle.k.falkenberg@usn.no eller torgeir.solberg.mathisen.

Se må med! LHL Hjerneslag og Afasi ber Helsedirektoratet utvide Prate, Smile, Løfte kampanjen

I oktober sendte LHL Hjerneslag og Afasi et brev til Helsedirektoratet om at de mener det er et behov for å styrke hjerneslagkampanjen. Forespørselen har blitt omtalt i Dagens Medisin og peker på at dagens tre huskeord ikke inkluderer syn. Norsk hjerneslagregisters årsrapport fra 2021 viser at 66,4 prosent av de slagrammede hadde symptomer som…
Read more