Category: Forskning

Sykehuset Telemark HF er ny assosiert partner

Sykehuset Telemark HF blir assosiert partner i NorVIS.

Årsrapporten for 2023 er klar

Nå kan du lese om aktiviteten i nettverket i 2023.

Marte Furuheim Rosenvinge holder foredrag i et auditorium.

Vår nye stipendiat er i gang!

Marte Furuheim Rosenvinge begynte som stipendiat i begynnelsen av mai.

Trine Schow og Karin Spangsberg Kristensen står bak en pult og ser i kamera og smiler

De første resultatene fra Danmark er klare

Forskere har undersøkt hvordan synsvanskeligheter hos pasienter med nyoppstått ervervet hjerneskade blir vurdert i klinisk praksis på sykehus i Norge og Danmark.

Irene Langeggen, Marte Rosenvinge, Torgeir Solberg Mathisen, Helle Falkenberg og Katrine Ekeberg-Malmli står i gangen på campus Kongsberg og ser i kamera og smiler.

NorVIS 2. Ung forskerkonferanse

Deltakere fra både Norge og Sverige presenterte forskningen sin på NorVIS 2. Ung forskerkonferanse i mai.

Mer info om syn og hjerneslag i Helsenorge

Nå finner du mer informasjon om syn og hjerneslag i Helsenorge, hvor flere NorVIS-partnere har bidratt.

Invitasjon til NorVIS Ung forskerkonferanse 28.mai på Kongsberg og Teams

Jobber du med forskning om syn og slag, store eller små prosjekter, master, PhD eller postdok? Da må du melde deg på den 2. Norvis ung forskerkonferansen.

Fem personer står på rekke og ser i kamera og smiler mot en nøytral innendørs bakgrunn.

NorVIS til European Life After Stroke Forum

NorVIS var godt representert på European Life After Stroke Forum i Dublin.

En mann støtter seg på to bommer og får hjelp av en sykepleier. Fotografert fra midjen og ned

Ny forskning: Viktig å kartlegge funksjonsnedsettelser som kognisjon og syn i tillegg til pasientenes mål

En ny studie undersøker innholdet i rehabiliteringsmålene til 71 personer i sub-akutt slagrehabilitering på et sykehus.

Drammen kommune er ny assosiert partner

Vi ønsker Drammen kommune velkommen som ny assosiert partner i NorVIS. Kontaktperson herfra er Jill Hole, som er spesialergoterapeut og synsrådgiver.