Category: Siste nytt

En kvinne og en mann med ryggen til kamera ser på en skjerm. Kvinnen peker på skjermen. Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet

Ny forskning: Synsfeltutfall ved akutt hjerneslag er assosiert med dårlig utkomme etter 3 måneder

Guri Hagberg ved Ullevål sykehus sammenfatter funnene fra en forskningsartikkel publisert i BMJ Open.

Bilde av Helle Falkenberg, Trine Schow og Eike Wehling som står foran et stort lerret med en presentasjon på

Hvordan identifiseres synsvansker etter hjerneskade i Norge og Danmark?

Resultatene fra spørreundersøkelsen i Norge og Danmark presenteres i et webinar 14. mars. Se programmet og meld deg på innen 11. mars!

Marte Furuheim Rosenvinge holder foredrag i et auditorium.

Marte er vår stipendiat

I fjor utlyste Universitetet i Sørøst-Norge en stipendiatstilling knyttet til satsingsområdet “Syn og hjerne” ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. Det er vår egen Marte Furuheim Rosenvinge som er tilbudt stillingen. Hun har takket ja, og starter i mai.

En hånd peker på en dataskjerm med bilde av to øyne.

Call for paper – SJOVS

Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science (SJOVS) etterlyser forskningsartikler fra hele verden.

Collage av portretter av Anne Hege Aamodt, Helle Falkenberg, Marita Lysstad Bjerke, Stephen James Ryan og Fran Becker

Meld deg på den 8. nasjonale Konferanse om Hjerneslag

Oslo Universitetssykehus inviterer til den 8. nasjonale konferansen om hjerneslag. Flere NorVIS-medlemmer holder foredrag.

Gruppebilde av NorVIS nettverket i trappa på Krona

Noen glimt fra fagkonferanse og årsmøte

Takk til alle som deltok og bidro til to hyggelige og kunnskapsfylte dager på Kongsberg!

Kronikk: Synsproblem og psykisk helse: Forebygg, ikke reparer

I anledning Verdensdagen for psykisk helse og Verdens synsdag skrev fire av våre medlemmer en kronikk sammen om hvordan synsproblemer kan påvirke den psykiske helsen, og at det er for lite kunnskap om konsekvensene av dette for synshemmede.

NorVIS til European Life After Stroke Forum

11.-12. mars arrangerer Stroke Alliance for Europe (SAFE) konferansen European Life After Stroke Forum i Dublin. Hit drar representanter for NorVIS.

A woman is sleeping on her stomach on a sofa. Photo: Shutterstock

Synsproblemer etter hjerneslag er assosiert med fatigue

En ny norsk studie av Synne Pedersen og kolleger har undersøkt hvordan problemer med ulike funksjoner kan bidra til fatigue etter hjerneslag.

Røntgen av hjerner

Ny forskning: NOR-OCCIP-prosjektet i Acta Neurologica Scandinavia

Les forskernes presentasjon av forskningsartikkelen om volum av infarkt og synsfeltdefekter ved oksipitale hjerneslag.