Category: Uncategorized

Syn og slag på agendaen under den 6. nasjonale konferansen for hjertet og hjernen

Under overskriften: Synsendring etter hjerneslag, mye vanligere enn vi tror, satte overlege og nevrolog Stephen James Ryan og professor Helle Falkenberg fokus på syn under konferansen. Budskapet var at store deler av hjernens nettverk er involvert i prosessering og tolkning av synsinntrykk som fører til at 60% prosent får en form for synsproblem etter hjerneslag.…
Read more

Les innspillet fra NorVIS til Helsedirektoratet angående behovet for å ta in Se i Prate, Smile, Løfte kampanjen

Flere NorVIS partnere og andre fagmiljø har ønsket å stå sammen med NorVIS som avvsendere av dette innspillet: Judith Fjeldberg, Synspedagog og ortoptist, Kirkenes sykehus Gunn Anita Faksvåg, Ergoterapeut og synskontakt, Molde KommuneRagnhild Munthe-Kaas, Overlege geriatri/PhD, Kongsberg Sykehus, Vestre Viken Grethe Eilertsen / USN Eldreforsk, Professor Universitetet i Sørøst-Norge, USN Eldreforsk Norske Ortoptisters Forening

Masterstudent og skriver om syn og slag? Søk stipend!

NorVIS utlyser inntil tre stipend på 5000 kroner for masterstudneter som har en tematikk som NorVIS er opptatt av, nemlig synsproblemer etter hjerneslag. Fristen for søknaden er 7 november 2022. Send en kort beskrivelse av prosjektet ditt til Helle.k.falkenberg@usn.no eller torgeir.solberg.mathisen.