Syn og slag på agendaen under den 6. nasjonale konferansen for hjertet og hjernen

Syn og slag på agendaen under den 6. nasjonale konferansen for hjertet og hjernen

Under overskriften: Synsendring etter hjerneslag, mye vanligere enn vi tror, satte overlege og nevrolog Stephen James Ryan og professor Helle Falkenberg fokus på syn under konferansen. Budskapet var at store deler av hjernens nettverk er involvert i prosessering og tolkning av synsinntrykk som fører til at 60% prosent får en form for synsproblem etter hjerneslag. Synsproblemene kan være vanskelig å identifisere om man ikke systematisk undersøker synsfunksjonen hos alle etter hjerneslag. Ryan presenterte sin pågående studie på oversettelse og validering av VISA verktøyet som er utarbeidet for å identifisere synsproblemer i akuttfasen etter hjerneslag. Falkenberg presnterte forskning på KROSS verktøyet som er er implementert i flere slagenheter, rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner.

Symptomer på hjerneslag handler om mer enn kun lammelser og afasi! Plutselige endringer i synsfunksjonen som dobbeltsyn, synsfeltsutfall og tap av syn på ett øye kan være symptomer på hjerneslag. Dette bør befolkningen og helsepersonell vite og derfor bør Se inn i Prate, Smile, Løfte kampanjen! Dette ble diskutert under presentasjonen til Ryan og Falkenberg. Ryan presenterte også den viktige behandlingstudien TenCraos som nettopp undersøker effekten av trombolysebehandling ved sentralarterieokklusjon. Her er det viktigste symptomet nettopp tap av syn på ett øye.

Vi håper konferansedeltagerne fikk øynene opp for synsproblemer etter hjerneslag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *