Author: Torgeir Mathisen

Slagkafe om hjerneslag og syn

Hvordan leve med synsforstyrrelser etter hjerneslag? Dette var tema for LHL Hjerneslag Oslo og Akershus sin første av flere slagkafeer i høst. Her bidro Arild Hagen fra LHL Hjerneslag og Blindeforbundet med egne erfaringer og delte sine praktiske råd. Ingrid Jøssang, rådgiver i Blindeforbundet, orienterte om synsrehabilitering og tilbudet til Blindeforbundet. Både Blindeforbundet og LHL…
Read more

Ung forskerkonferanse

24. august ble den aller første utgaven av NorVIS unge forskerkonferanse avholdt. Det var en eksklusiv gjeng med forskere som fikk presentere og diskutere nåværende og fremtidige prosjekt og arbeid. Målet med konferansen er å være en arena for unge forskere (i karriere, ikke nødvendigvis i alder) for å bli kjent, dele kunnskap og stimulere…
Read more

NorVIS sterkt representert på Nordisk kongress i synspedagogikk i Danmark

Flere NorVIS partnere var representert på Nordisk kongress i synspedagogikk som i år ble arrangert i Billund, Danmark. Kongressen foregikk i inspirerende omgivelser i Hotel Legoland og det var et rikholdig program for de omlag 300 deltagerne fra alle de nordiske landene. Grethe Hegreberg fra Johannes Læringssenter, Voksenopplæringen i Stavanger kommune satt i arrangementskomiteen og…
Read more

NorVIS nettverket har forlenget kontrakten med Norges forskningsråd ut 2025.

NorVIS har forlenget kontrakten med Norges forskningsråd til 31.12.2025 etter ønske fra forskningsrådet om å forskyve deres tildeling. Summen i bevilgningen forblir den samme. NorVIS startet opp før jul 2019, og flere nettverksaktiviteter ble forsinket i forbindelse med pandemien. Nettverket består nå av 36 partnere, og er åpent for nye assosierte partnere. Styringsgruppen i NorVIS…
Read more

NorVIS nettverk høsten 2019

Hold av 8. og 9. desember for årsmøte og fagkonferanse

Årsmøte og fagkonferanse avholdes 8. og 9. desember på Kongsberg. Invitasjon vil bli sendt ut senere i høst, men hold av dagene for disse dagene. Vi planlegger et spennende program og workshoper samt en hyggelig og sosial samling. Ett tema vil være arbeid med pasientforløp for personer med synsforstyrrelser etter hjerneslag. Har du tips eller…
Read more

God sommer fra NorVIS

Vi ønsker alle våre partnere og støttespillere en god sommer og velfortjent ferie. Takk for all innsatsen i NorVIS så langt i år. Vi ser frem til mer spennende og viktig aktivitet etter sommeren med blant annet ung forskerkonferanse, ta kontakt om du ønsker å bli bidra! Andre aktiviteter er videre arbeid med forskningsprioritering, systematisk…
Read more

Portrett av Arild Hagen, leder for Interessepolitisk utvalg og rehabiliteringskontakt for Norges Blindeforbund og ressursperson for LHL Hjerneslag.

Podkast om gode mestringsstrategier når synet blir dårligere etter hjerneslag

Arild Hagen, brukerrepresentant i LHL Hjerneslag og Blindeforbundet og Inga – Britt Kjellevold Haugen, forskningssjef i Blindeforbundet er gjester i podkasten Fremtidens helse. Her deler Arild sine erfaringer med å leve med synsvansker etter hjerneslag og Inga-Britt gir en oversikt over de ulike synsvanskene som kan oppstå på grunn av hjerneslag. Se etter episoden der…
Read more

Torgeir S. Mathisen fra USN informerer om prosjektet Et slag for syn under årsmøtet i NorVIS på USN campus Kongsberg.

Ny doktorgrad om syn og hjerneslag- Torgeir S Mathisen disputerer 14. juni

Vi gratulerer koordinater i NorVIS, Torgeir Solberg Mathisen. Han er sykepleier og stipendiat ved USN. Han vil forsvare sin doktorgrad 14 juni klokken 10:00. Disputasen vil foregå som hybrid med mulighet til å følge på Zoom eller fysisk på Krona i Kongsberg. Tittelen på avhandlingen er “Implementing structured vision assessment in stroke care services: The…
Read more

Portrett av Ragnhild Munthe-Kaas, overlege, spesialist i indremedisin og geriatri, Kongsberg sykehus

NorVIS gratulerer Ragnhild Munthe-Kaas med disputas 9. juni

Ragnhild Munthe-Kaas er partner i NorVIS, geriater og arbeider ved slagenheten på Kongsberg sykehus. Hun vil forsvare sin doktorgrad 9. juni. Disputasen avholdes på Universitetet i Oslo, Domus Medica, Sognsvannsveien 9 12:15. Tittelen påavhandlingen er “The EARLY study: Cognitive impairment after stroke- classification and predictors” Vi gratulerer og ønsker lykke til. Les mer om disputasen…
Read more

Invitasjon til NorVIS Ung forskerkonferanse 24. august 2022 på Kongsberg

Denne konferansen er for deg som er interessert i forskning innen syn og hjerneslag i Norge. Målet er å lage en felles arena for unge forskere hvor det er fokus på deling av ny kunnskap, felles læring, diskusjon og grublerier, og muligheter for å bygge nettverk og bli kjent med andre som er opptatt av…
Read more