Ærespris til NorVIS leder Helle Falkenberg

Ærespris til NorVIS leder Helle Falkenberg

Helle Falkenberg har blitt tildelt LHL Hjerneslag og Afasi sin ærespris for 2023. Falkenberg mottok prisen 16. februar under LHL Hjerneslag og Afasi sitt arrangement på Oslo kongressenter.

Begrunnelsen for at Falkenberg fikk tildelt denne viktige anerkjennelsen er:

Hjerneslag er en folkesykdom som hvert år rammer om lag 12 000. Synsforstyrrelser er representert både som symptom på og konsekvens av hjerneslag. Falkenberg har gjennom sitt akademiske arbeid bygd opp og ledet en tverrfaglig nordisk masterutdanning innen synsrehabilitering og synspedagogikk. Som optiker og med bred kunnskap om viktigheten av godt syn har hun gjennom en årrekke engasjert seg for bedre oppfølging av syn etter slag. Som professor, og initiativtaker og leder av Norwegian Vision in Stroke (NorVIS), har hun bidratt til å øke oppmerksomheten på og kunnskapen om syn og hjerneslag. Dette vil kunne føre til at flere får raskere diagnostisering og behandling og at flere får bedre rehabilitering og oppfølging.

Foto: Martin Aasen Wright

Prisen består av et diplom og portrett tegnet av Kerstin Skar. Tidligere prismottakere er David Russell (2017), Maren Ranhoff Hov (2018), Bent Indredavik (2019), Anne Hege Aamodt (2020), Frank Becker (2021) og Martin Kurz (2022).

Les mer om prisen her: https://www.lhl.no/lhl-hjerneslag/aktuelt/lhl-hjerneslag-og-afasis-arespris-2023-til-falkenberg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *