Ønsker du å lære mer om synsproblemer etter hjerneslag og andre hjerneskader?

Ønsker du å lære mer om synsproblemer etter hjerneslag og andre hjerneskader?

Ingrid Jøssang fra Norges Blindeforbund tester synet til Hulda Breen fra Helse Førde under workshop på USN campus Kongsberg.

Universitetet i Sørøst-Norge planlegger å fortsette med emnet: Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader. Emnet er en del av master i synspedagogikk og synsrehabilitering men er også åpent for søkere utenfor denne masterutdanningen. I dette studieåret har det vært et stort kull som er tverrfaglig sammensatt med hovedvekt på ulike helseprofesjoner, men også pedagoger.

Det legges opp til praksis på eget arbeidssted og to samlinger per semester med ulike oppgaver mellom samlingene. Se i vedlagt lenke for informasjon om søknadsprosessen. Dato for samlingene publiseres på USN sine sider så fort de er fastlagt.

Studiet er kostnadsfritt utover vanlig semesteravgift. Søknadsfrist er 20.06.2023

https://www.usn.no/studier/synsrehabilitering-etter-hjerneslag-og-andre-hjerneskader/