Bo tryggere hjemme med godt syn og lys

Bo tryggere hjemme med godt syn og lys

Forskningstimen 14. april. F.v.: Torgeir S. Mathisen, Irene Langeggen og Helle Falkenberg.

Hør Forskningstimen på Kongsberg med Helle Falkenberg, Torgeir Solberg Mathisen og Irene Langeggen 14. april. Delta fysisk, se arrangementet direkte på nett eller i opptak.

Den første fredagen i måneden inviterer fagmiljøet ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) til Forskningstimen. Helsepersonell, opplæringspersonell, helseledere, eldre og pårørende er hjertelig velkommen når vi i Forskningstimen for helse- og sosialvitenskap presenterer forskning på syn, slag og samarbeid om synsoppfølging i kommunehelsetjenesten.

Her møter du følgende forskere:

Førsteamanuensis Torgeir Solberg Mathisen: Derfor bør synet kartlegges i kommunehelsetjenesten. Erfaringer fra Kongsberg kommune.

Førstelektor Irene Langeggen: Hva er viktig når synet svikter – perspektiv fra intervjuer med slagrammede

Professor Helle Falkenberg: Slå på lyset! Et synsvennlig hjem kan gi eldre bedre helse

USN spanderer lunsj etter foredraget.

Mer informasjon, lenke til påmelding og direktestrømming.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *