Author: Maren Sandbakk

Marte Furuheim Rosenvinge holder foredrag i et auditorium.

Vår nye stipendiat er i gang!

Marte Furuheim Rosenvinge begynte som stipendiat i begynnelsen av mai.

Trine Schow og Karin Spangsberg Kristensen står bak en pult og ser i kamera og smiler

De første resultatene fra Danmark er klare

Forskere har undersøkt hvordan synsvanskeligheter hos pasienter med nyoppstått ervervet hjerneskade blir vurdert i klinisk praksis på sykehus i Norge og Danmark.

Irene Langeggen, Marte Rosenvinge, Torgeir Solberg Mathisen, Helle Falkenberg og Katrine Ekeberg-Malmli står i gangen på campus Kongsberg og ser i kamera og smiler.

NorVIS 2. Ung forskerkonferanse

Deltakere fra både Norge og Sverige presenterte forskningen sin på NorVIS 2. Ung forskerkonferanse i mai.

Mer info om syn og hjerneslag i Helsenorge

Nå finner du mer informasjon om syn og hjerneslag i Helsenorge, hvor flere NorVIS-partnere har bidratt.

Fem personer står på rekke og ser i kamera og smiler mot en nøytral innendørs bakgrunn.

NorVIS til European Life After Stroke Forum

NorVIS var godt representert på European Life After Stroke Forum i Dublin.

En mann støtter seg på to bommer og får hjelp av en sykepleier. Fotografert fra midjen og ned

Ny forskning: Viktig å kartlegge funksjonsnedsettelser som kognisjon og syn i tillegg til pasientenes mål

En ny studie undersøker innholdet i rehabiliteringsmålene til 71 personer i sub-akutt slagrehabilitering på et sykehus.

Drammen kommune er ny assosiert partner

Vi ønsker Drammen kommune velkommen som ny assosiert partner i NorVIS. Kontaktperson herfra er Jill Hole, som er spesialergoterapeut og synsrådgiver.

En kvinne og en mann med ryggen til kamera ser på en skjerm. Kvinnen peker på skjermen. Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet

Ny forskning: Synsfeltutfall ved akutt hjerneslag er assosiert med dårlig utkomme etter 3 måneder

Guri Hagberg ved Ullevål sykehus sammenfatter funnene fra en forskningsartikkel publisert i BMJ Open.

Bilde av Helle Falkenberg, Trine Schow og Eike Wehling som står foran et stort lerret med en presentasjon på

Hvordan identifiseres synsvansker etter hjerneskade i Norge og Danmark?

Resultatene fra spørreundersøkelsen i Norge og Danmark presenteres i et webinar 14. mars. Se programmet og meld deg på innen 11. mars!

Marte Furuheim Rosenvinge holder foredrag i et auditorium.

Marte er vår stipendiat

I fjor utlyste Universitetet i Sørøst-Norge en stipendiatstilling knyttet til satsingsområdet “Syn og hjerne” ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. Det er vår egen Marte Furuheim Rosenvinge som er tilbudt stillingen. Hun har takket ja, og starter i mai.