Author: Maren Sandbakk

Hva er viktig for deg?-dagen

Livet etter hjerneslag er temaet på Hva er viktig for deg?-dagen 6. juni. Alle som har hatt slag, er pårørende eller tilbyr helsetjenester er velkomne til åpent møte på Papirbredden i Drammen.

Masterframlegging fra optometri-studentene

Masterstudentene ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge har presentert prosjektene sine. En av dem er Katrine Egeberg-Malmli, som fikk NorVIS sitt masterstipend i fjor.

Fire kvinner står på rekke foran en bardisk, ser i kamera og smiler.

NorVIS på ARVO

Flere NorVIS-medlemmer møttes på ARVO i New Orleans, verdens største syns- og øyekonferanse.

Tre personer sitter ved siden av hverandre i en sofa.

Gikk du glipp av Forskningstimen?

Se Forskningstimen Bo tryggere hjemme med godt syn og lys med Helle Falkenberg, Torgeir Solberg Mathisen og Irene Langeggen her.

Reisebrev fra den nordiske konferansen Syn & Hjerne 2023 

Les mer om den nordiske konferansen Syn & Hjerne 2023.

Nordisk konferanse Syn & slag i Billund, Danmark.

Noen glimt fra konferansen Syn & Hjerne

Instituttet for blinde og svagsynede (IBOS) i Danmark har gjennomført sin tredje nordiske konferanse om syn og slag, denne gang i samarbeid med NorVIS.

NorVIS i Optikeren

Les om arbeidet NorVIS gjør og om årsmøte og fagsamling 2022 i siste utgave av Optikeren.

NorVIS til Solås Rehabilitering

Helle Falkenberg og Torgeir Solberg Mathisen har informert ansatte på Solås rehabilitering om syn, hjerneslag og KROSS.

Forskningstimen 14. april. F.v.: Torgeir S. Mathisen, Irene Langeggen og Helle Falkenberg.

Bo tryggere hjemme med godt syn og lys

Hør Forskningstimen på Kongsberg med Helle Falkenberg, Torgeir Solberg Mathisen og Irene Langeggen 14. april. Delta fysisk, se arrangementet direkte på nett eller i opptak.

Skjermdump fra e-læringskurs på slagkurs.no. Professor Helle K Falkenberg fra USN har ansvar for modulen om synsvansker.

Lanserer e-læringskurs 17. februar

LHL Hjerneslag, Landsforeningen for Slagrammede og Afasiforbundet lanserer helt nye e-læringskurs om ulike vansker som kan oppstå etter et hjerneslag.