Author: Maren Sandbakk

Portrett av Hilde Therese Vik Hole og Hulda Breen fra Helse Førde

Helse Førde med prosjekt om syn og hjerneslag

Vår nye assosierte partner Helse Førde har startet et prosjekt for raskere kartlegging av og trening for pasienter med synsskader.

Gruppebilde av deltakerne på NorVIS årsmøte 23.-24. november 2021, USN campus Kongsberg.

Årsmøte og fagkonferanse i NorVIS 2021

For første gang på to år kunne partnerne møtes til årsmøte og fagkonferanse på Kongsberg.

Skjermdump fra Slagnytt

Global økning i antall hjerneslag

En ny studie fra The Lancet viser at det er en global økning i antall hjerneslag. Torgeir S. Mathisen skriver om studien i siste utgave av Slagnytt.

Skjermdump fra forskning.no

Syn og hjerneslag i Forskersonen og Ambulanseforum

Den opprinnelige teksten som ble skrevet til den internasjonale hjerneslagdagen er publisert i fulltekst på forskersonen.no og Ambulanseforum.

Skjermdump fra Dagsavisen

Problemer med å prate, smile, løfte, se? Da må du ringe 1-1-3

Symptomet “se” må inn i hjerneslagkampanjen “prate-smile-løfte”.

Bilde av Sven Kaaven Andersen. Foto: Sykepleien/Ingvald Bergsagel

– Skulle ønske noen så mine usynlige skader

Sykepleien skriver om usynlige skader etter hjerneslag og hvordan slagrammede Sven Kaaven Andersen lever med det.

Skjermdump fra Min hjernehelse

NorVIS i nytt magasin fra Hjernerådet

NorVIS er med i Hjernerådets nye magasin Min hjernehelse.

Skjermdump fra Oslo Economics rapport

NorVIS med faglige innspill til Oslo Economics

NorVIS har tidligere vært i møter med Helsedirektoratet og kommet med innspill til innhold i Oslo Economics’ rapport om rehabiliteringstjenester til personer med alvorlig øyesykdom.

Logoen til Norges Optikerforbund

Synsproblemer etter hjerneslag i Optikeren

Norges optikerforbund vier plass til synsproblemer etter hjerneslag i Optikeren, tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Det er prosjektleder Helle K. Falkenberg og prosjektkoordinator Torgeir S. Mathisen, sammen med Grethe Eilertsen og Heidi Ormstad fra USN Eldreforsk, som skriver om hovedfunnene fra en studie gjort ved Universitetet i Sørøst-Norge. Les artikkelen i Optikeren her.

Skjermdump fra Afasiposten

Synsproblemer etter hjerneslag og NorVIS på agendaen i Afasiposten

Vår partnerorganisasjon Afasiforbundet i Norge har synsproblemer og slag som et av temaene i den nyeste utgaven av Afasiposten, og her er NorVIS presentert. Her kan du også lese om noe av arbeidet vår partner Elizabeth Solhjem gjør ved Ringerike sykehus. Les Afasiposten her.