Author: Maren Sandbakk

En kvinne og en mann med ryggen til kamera ser på en skjerm. Kvinnen peker på skjermen. Foto: Christine Kristoffersen/Hjernerådet

Unik mulighet til å forske innen syn og hjerneslag

Ved Universitetet i Sørøst-Norge campus Kongsberg er det en ledig stilling som doktorgradsstipendiat innenfor optometri og synsrehabilitering.

Helle Falkenberg og Torgeir Solberg Mathisen foran en synstavle

Følg NorVIS på Arendalsuka

NorVIS-partnerne Norges Blindeforbund, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) deltar under Arendalsuka 2023. Du kan følge med både fysisk og digitalt 17. august.

Stephen J. Ryan (t.h) undersøker synet til Arild Hagen mens Nanna Frørup Mikkelsen ser på under workshop på USN.

Vil du holde workshop i synskartlegging?

Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering i Helse Sør-Øst har holdt workshops og en implementeringsprosess med kartleggingsverktøy for synsvansker etter hjerneslag i regi av NorVIS. Vi ønsker å tilby slike workshops i andre regioner enn kun sør-øst og kan stille med instruktører fra Oslo/Kongsberg. Våre behov lokalt er hjelp til å organisere det praktiske, invitere/promotere og kanskje til…
Read more

Hva er viktig for deg?-dagen

Livet etter hjerneslag er temaet på Hva er viktig for deg?-dagen 6. juni. Alle som har hatt slag, er pårørende eller tilbyr helsetjenester er velkomne til åpent møte på Papirbredden i Drammen.

Masterframlegging fra optometri-studentene

Masterstudentene ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved Universitetet i Sørøst-Norge har presentert prosjektene sine. En av dem er Katrine Egeberg-Malmli, som fikk NorVIS sitt masterstipend i fjor.

Fire kvinner står på rekke foran en bardisk, ser i kamera og smiler.

NorVIS på ARVO

Flere NorVIS-medlemmer møttes på ARVO i New Orleans, verdens største syns- og øyekonferanse.

Tre personer sitter ved siden av hverandre i en sofa.

Gikk du glipp av Forskningstimen?

Se Forskningstimen Bo tryggere hjemme med godt syn og lys med Helle Falkenberg, Torgeir Solberg Mathisen og Irene Langeggen her.

Reisebrev fra den nordiske konferansen Syn & Hjerne 2023 

Les mer om den nordiske konferansen Syn & Hjerne 2023.

Nordisk konferanse Syn & slag i Billund, Danmark.

Noen glimt fra konferansen Syn & Hjerne

Instituttet for blinde og svagsynede (IBOS) i Danmark har gjennomført sin tredje nordiske konferanse om syn og slag, denne gang i samarbeid med NorVIS.

NorVIS i Optikeren

Les om arbeidet NorVIS gjør og om årsmøte og fagsamling 2022 i siste utgave av Optikeren.