Masterframlegging fra optometri-studentene

Masterframlegging fra optometri-studentene

Fredag 12. mai var det masterprosjektframlegging ved Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, USN. Det var 17 presentasjoner og Katrine Egeberg-Malmli, som fikk NorVIS sitt masterstipend i fjor, presenterte sitt prosjekt «Synskartlegging av pasienter med ervervet hjerneskade- ergoterapeuters erfaring med bruk av KROSS.» Vi gratulerer med en flott presentasjon og gode svar på spørsmål i etterkant. Det var over 100 deltagere på den digitale framleggingen.

Katrine har i sin masteroppgave undersøkt hvilke erfaringer ergoterapeuter har med opplæring i og utprøving av synskartlegging ved bruk av KROSS-verktøyet hos pasienter med traumatisk hjerneskade innlagt til primærrehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Hun vil presentere studien på NorVIS sin fagkonferanse i desember.

I denne kvalitative intervju-studien var noen av funnene at ergoterapeuter med deres aktivitetsperspektiv, er en godt egnet faggruppe til å jobbe med hjernerelaterte synsvansker. Deltakerne i prosjektet opplevde en klinisk nytteverdi i form av økt kompetanse om og fokus på syn og de tok med seg denne kunnskapen også i andre deler av rehabiliteringen. De ble også tryggere i sitt arbeid med pasient og pårørende, og KROSS bidro til at flere pasienter fikk kartlagt synet, og dermed sikret de et mer likeverdig tilbud. KROSS bidro til raskere avdekking av synsvansker, og dermed også at pasientene fikk raskere hjelp av hensiktsmessig oppfølgende instans om de hadde synsvansker. Samtidig belyste prosjektet at det fortsatt er manglende retningslinjer og kunnskap om synsvansker både lokalt og generelt i helsetjenesten, og at det er utfordrende å sikre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *