Hva er viktig for deg?-dagen

Hva er viktig for deg?-dagen

6. juni markeres Hva er viktig for deg?-dagen over hele landet. Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar tjenestene. Helsepersonell oppfordres til å stille et enkelt, men viktig spørsmål: Hva er viktig for deg?

KS og Folkehelseinstituttet står bak satsingen Gode pasientforløp på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet.

Partnere i NorVIS markerer denne dagen på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen (Papirbredden 1, rom 6502 i 6. etasje) fra kl. 11.00-13.00.

Temaet er livet etter hjerneslag, og møtet er åpent for alle som har hatt slag, er pårørende eller tilbyr helsetjenester.

Dagens tema:

1. Hva sier slagrammede personer om syn i egen hverdag? Hva er viktig?
Presenteres av Irene Langeggen, optiker og doktorgradskandidat ved Universitetet i Sørøst-Norge
2. Bedre synssituasjon ved bruk av mobiltelefon eller pc – er det mulig?
Presenteres av Merete Bøe og Hilde-Gunn Ulleberg, optikere ved Hjelpemiddelsentralen

Logoen til Universitetet i Sørøst-Norge
Logoen til Norsk forening for slagrammede
NorVIS logo
Logoen til NAV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *