Invitasjon til den 2. NorVIS Ung forskerkonferanse 24. august 2023 på Kongsberg

Invitasjon til den 2. NorVIS Ung forskerkonferanse 24. august 2023 på Kongsberg

Jobber du med forskning om syn og slag, store eller små prosjekter, master, PhD eller postdok? Da må du melde deg på den 2. Norvis ung forskerkonferansen.

Målet er å lage en felles arena for unge forskere hvor det er fokus på deling av ny kunnskap, felles læring, diskusjon og grublerier, og muligheter for å bygge nettverk og bli kjent med andre som er opptatt av forskning på området.

Konferansen er primært for de som er i en tidlig forskerkarriere (dvs ung som forsker), som master- og ph.d.-studenter, og andre som deltar i kliniske prosjekt. Det legges opp til en konferanse hvor alle deltar med presentasjon av egne prosjekt, det kan f.eks. være en protokoll, pågående, eller nylig avsluttede prosjekt/publikasjoner. Både kvantitative, kvalitative, litteraturstudier eller kvalitetssikringsprosjekt kan presenteres.

Et kort utkast til sammendrag (ca 300 ord på norsk/engelsk) leveres før konferansen. Tips og innspill til videreutvikling av sammendraget vil være en del av arbidet under konferansen. Sammendraget vil bli fagfellevurdert og publisert i nivå 1 tidsskriftet Scandinavian Journal of Optometry and Visual Sciences https://open.lnu.se/index.php/sjovs/article/view/3639

Frist for påmelding er 1. august. Frist for innsending av sammendrag er 22. august 2023. Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/347231 

Vi vil være på Kongsberg, utgifter dekkes i utgangspunktet av NorVIS nettverket. Vi bruker så mye av onsdagen vi trenger, og legger opp til middag/overnatting tirsdag kveld for de som ønsker.

Presentasjonene skal være på norsk/nordisk i format 10-12 min presentasjon, og 5-10 min diskusjon/spørsmål etterpå. I tillegg til felles drøfting, diskusjon og læring.

Les her om fjorårets konferanse: https://synogslagnett.no/forskning/ung-forskerkonferanse/

Detaljert agenda vil komme i august. Lurer du på noe, kontakt Helle på helle.k.falkenberg@usn.no eller torgeir.solberg.mathisen@usn.no.