Lavterskeltilbud om synsrådgiving

Lavterskeltilbud om synsrådgiving

Blindeforbundet har i samarbeid med Øyeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus opprettet en rådgivningstjeneste om syn, øyesykdommer og synsproblemer inkludert synsvansker etter hjerneslag. Tilbudet er beregnet på personer med synsproblemer, deres pårørende eller andre som måtte ha spørsmål de ønsker svar på.

Telefonen er åpen fredager 09.00 – 11.45 og 12.30 – 15.00 og er bemannet av øyesykepleier ved Haukeland Universitetssykehus Anette Særvold. Synstelefonen er finansiert av forskningsfondet til Norges Blindeforbund og foreløpig et prosjekt med varighet ut 2023.

Telefonnummer til synstelefonen er: 55 97 80 80

Les mer om synstelefonen hos Norges Blindeforbund: https://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/synstelefonen-om-du-lurer-du-pa-noe-om-synet-ditt og hos Haukeland Universitetssykehus: https://helse-bergen.no/nyheiter/synstelefonen-er-opna

Sykepleier Anette Særvold og Ingrid Jøssang (Blindeforbundet) presenterte tilbudet med synstelefonen på NSFs Landsgruppe for øyesykepleiere sin fagkonferanse som ble arrangert på Sola 1. og 2. juni i år. Her var også NorVIS representert med koordinator Torgeir Mathisen som hadde et innlegg om kartlegging og oppfølging av synsvansker etter hjerneslag.