Vil du holde workshop i synskartlegging?

Vil du holde workshop i synskartlegging?

Stephen J. Ryan (t.h) undersøker synet til Arild Hagen mens Nanna Frørup Mikkelsen ser på under workshop på USN.

Fagnettverk for hjerneskaderehabilitering i Helse Sør-Øst har holdt workshops og en implementeringsprosess med kartleggingsverktøy for synsvansker etter hjerneslag i regi av NorVIS.

Vi ønsker å tilby slike workshops i andre regioner enn kun sør-øst og kan stille med instruktører fra Oslo/Kongsberg. Våre behov lokalt er hjelp til å organisere det praktiske, invitere/promotere og kanskje til å finne villige pasienter/brukerrepresentanter med synsvansker som kan være med.

Kontaktperson: Stein Arne Rimehaug, RKR Regional kompetansetjeneste for rehabilitering
(tlf. 48010145)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *