NorVIS på ARVO

NorVIS på ARVO

Fire kvinner står på rekke foran en bardisk, ser i kamera og smiler.

21.-28. april deltok flere NorVIS-medlemmer på ARVO, verdens største øye- og synskonferanse i New Orleans, med nesten 10 000 deltagere fra hele verden. Konferansen arrangeres av The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), verdens største øye- og synsorganisasjon.

Årets tema var “The Beauty of Diversity in Science and Nature”. NorVIS var representert med Irene Langeggen og Helle Falkenberg som begge fikk gode samtaler og diskusjoner med andre forskere som var interessert i tematikken. Irene presenterte resultater fra sitt phd.-studie hvor hun har brukt photovoice som grunnlag for gruppediskusjoner om hva som er viktig i hverdagen til slagrammede med synsproblem. Dette syns arrangørene var spennende og anerkjente posteren med «Hot topic».

Irene står foran en forskningsposter på en grå vegg. Hun ser i kamera og smiler.

Helle presenterte resultatene fra Marte Rosenvinge sitt masterprosjekt om rutiner rundt synskartlegging i slagenhetene i Norge, som også ble presentert på siste NorVIS fagkonferanse. I tillegg hadde NorVIS partner Fiona Rowe og hennes kollegaer Lauren Hepworth og Claire Howard postere om synsproblemer etter hjerneslag, og det var veldig fint å endelig kunne treffes fysisk.

Helle peker på en forskningsposter, ser i kamera og smiler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *