Reisebrev fra den nordiske konferansen Syn & Hjerne 2023 

Reisebrev fra den nordiske konferansen Syn & Hjerne 2023 

Tekst og foto: Marina Hjelmås

Fra venstre: Rikke Pedersen, Helle Falkenberg, Annemarie Enevoldsen og Marita Lysstad Bjerke. Programmet var satt sammen av Annemarie og Rikke, i samarbeid med Helle Falkenberg fra NorVIS.

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) arrangerte den tredje nordiske Syn & Hjerne konferansen i samarbeid med Norwegian Vision in Stroke (NorVIS). Konferansen gikk over to dager hvor fokus var å gi innblikk i følger og vansker av synsnedsettelse etter hjerneskade eller hjernesykdom. Over 90 fagpersoner fra Danmark, Island og Norge hadde tatt turen til Billund og Hotel Legoland, og fra Sverige kom det to foredragsholdere.

Konferansen ble holdt på Hotel Legoland i Billund. Enkelt å reise til fra Norge.

Den første dagen ble åpnet med et spennende foredrag om “Følger etter Covid-19”. Jane Agergaard, avdelingslege for infeksjonssykdommer på Aarhus Universitetshospital, la fram resultater av forskning om varige helseplager etter korona og hvilke typer tester som kunne brukes til å avdekke lidelsene. Et av hovedbudskapene var at ca. 10% opplever å ha langvarig problem med bl.a. konsentrasjon, hodepine, hukommelse, fatigue, muskeltretthet og andre symptomer på long Covid. Hvordan Covid-19 påvirker synet fikk konferansedeltakerne høre av optiker Jan Johansson fra Karolinska Institutet i Stockholm.

T.v.: Jane Agergaard, Aarhus Universitetshospital. Over: Jan Johansson, Karolinska Institutet.

Covid-19 kan ramme synsfunksjonen på flere områder, og Jan presenterte funn fra deres forskningsprosjekt i Sverige. Komplikasjonene kan oppstå både i synsnerven, hjernen og øyemotorikken. Jan fortalte at tilbud om synstrening for koronarammede viste gode resultater, men treningsintensitet og hyppighet er selvfølgelig avhengig av pasientens form og kapasitet. Optikeren ga også råd om at det er viktig med visus-korreksjon så snart det lar seg gjøre etter hjerneskaden, og ikke vente på at visus stabiliseres under mulig spontanbedring. En en-styrke eller ferdigbrille kan fungere bra de første månedene. Det ble også nevnt behov for tilrettelegging med lysfiltre hvis pasienten er lysømfintlig. Når det gjelder tretthet eller fatigue, sa Jan at den kan bedres noe med synstrening, men at det bør settes fokus på kognitiv rehabilitering som innebærer timer hos psykolog.

Den pågående dansk-norske undersøkelsen ble presentert av Trine Schow, Videncenter for neurorehabilitering, og Eike Wehling, Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus.

Etter Covid-19 innleggene fikk deltakerne innsikt i helt ferske tall fra den danske og norske undersøkelsen “Screening av synsproblemer i nevrorehabilitering – en nordisk undersøkelse av klinisk praksis og kunnskap”. Nevrolog og førstemanuensis Eike Wehling ved Universitet i Bergen, ergoterapeut og seniorforsker Trine Schow ved Videnscenter for Neurorehabilitering, Rigshospitalet Glostrup, og optometrist og professor Helle Falkenberg ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved Universitetet i Sørøst-Norge presenterte foreløpig resultat fra undersøkelsen som har sitt utspring i Nordisk nettverk i neurorehabilitering. På konferansetidspunktet hadde nesten 300 personer i Danmark og Norge svart på undersøkelsen som omhandler hvordan klinikere vurderer viktigheten av å teste synsfunksjon, kliniske rutiner og metoder for undersøkelse og observasjoner, og barrierer til synstesting. Så langt bekrefter svarene at klinikerne mener det er viktig å identifisere syn, men at dagens rutiner ikke er gode nok. Likheter og ulikheter mellom landene ble belyst, og de jobber nå med å publisere funnene. Gruppen kunne også informere om at en svensk undersøkelse vil komme til høsten.

NorVIS sitt prioriteringssamarbeid ble presentert av Marita Lysstad Bjerke, Anne-Margrete Linnestad og Helle Falkenberg.

Det siste innlegget på den første dagen ble avsluttet med NorVIS sin prioriteringssamarbeidsundersøkelse. NorVIS har utarbeidet en undersøkelse som ønsker svar fra pasienter, pårørende og klinikere om hva de syns forskning skal svare på rundt tematikken syn og hjerneslag. Slagsykepleier og helsefaglig rådgiver Marita Lysstad Bjerke fra LHL Hjerneslag, ergoterapeut og helsefaglig rådgiver Anne-Margrete Linnestad fra Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering Helse Sør-Øst og Sunnaas sykehus presenterte hva et prioriteringssamarbeid går ut. Konferansedeltakere fikk også mulighet til å bidra med sine forslag om hva det burde forskes på, før Marita og Anne-Margrete viste noe av det som har kommet inn så langt. Det er fortsatt et behov for å nå flere slagrammede og pårørende, så ta kontakt om du vil bidra. Helle Falkenberg fortalte om syn og hjerneslag, og arbeidet NorVIS gjør. Og til slutt at det jobbes med å inkludere SE i Helsedirektoratets kampanje om symptomer på hjerneslag for at flere kan komme raskt til behandling. Slik at rimet blir: «Plutselig problem med PRATE, SMILE, LØFTE, SE – da må du ringe 113!»

Marita Lystad Bjerke og Anne-Margrete Linnestad fortalte om arbeidet og målet med PSP-undersøkelsen.

Dag to startet med et foredrag om årsaker til svimmelhet og balanse etter en slik usynlig hjerneskade som hjernerystelse. Neurooptometrist og dosent Tony Pansell ved S:t Eriks Ögonsjukhus og Karolinska Institutet i Stockholm har forsket mye på dette temaet.

Tony Pansell snakket om visuell svimmelhet, og hvordan dette kan trenes.

Tony snakket om “optic flow”, et uttrykk som beskriver informasjon om verden i bevegelse, og brukes til å navigere trygt. Optic flow gir også informasjon om retning og fart, og kan være en av hovedårsakene for å føle seg uvel og svimmel. Han sa også at synet kan være forstyrrende for balanse. Ved å trene svimmelhet og balanse sammen med synstrening, kan en bli kvitt symptomene. Han ga konferansedeltakerne noen konkrete tips og råd om synsøvelser som kunne bedre synsrelatert svimmelhet. Han presiserte at stimulering og eksponering er en viktig del av opptreningen og kan raskere føre til bedring.

Fysioterapeut Mette Lund la fram et teoretisk grunnlag for årsaker til svimmelhet. Hun fortalte at vestibular organ har direkte forbindelse med lillehjernen og hjernestammen. Kunnskapen om at vestibulo-reflekser, med andre ord spinale refleks lager kompensatoriske bevegelser i kroppen. Dette kan bidra til å sette i gang trening som baseres på å holde blikket fiksert ved hodebevegelse.

Til slutt fikk alle høre på Anders Degn Pedersen, selvstendig praktiserende spesialist i nevropsykologi og lektor i nevropsykologi på Syddansk Universitet, som snakket om tretthet hos voksne etter hjerneskader, og nevrofysioterapeut og programleder i Master of public health Karin Spangsberg og Trine Schow, snakke om organisering rundt synsrehabiliteringstjeneste i Danmark.

I pausene var det mulighet til å mingle og konferansedeltakere kunne se på utvalg av hjelpemidler fra Multioptikk AS og Bulbitech AS.

Det var flere norske optikere på konferansen. Her Nikolai Devik, Hege Anita Teige og Marianne Lorentzen foran Multioptikk og BubliCAM sin stand.

Neste Nordisk konference, Syn og Hjernen skal arrangeres i 2025. Vi gleder oss!