Noen glimt fra konferansen Syn & Hjerne

Noen glimt fra konferansen Syn & Hjerne

Nordisk konferanse Syn & slag i Billund, Danmark.

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) i Danmark har gjennomført sin tredje nordiske konferanse om syn og slag, denne gang i samarbeid med NorVIS. Flere norske NOrVIS-partnere og klinikere tok turen til Billund 28.-29. mars. Det var veldig nyttig med faglig påfyll av praktiske tips og ny kunnskap. Konferansen hadde deltagere fra mange ulike profesjoner i Danmark, Norge og Island, og det var fint å knytte kontakter på tvers av landene.