Author: Maren Sandbakk

Bilde av Helle Falkenberg, Trine Schow og Eike Wehling som står foran et stort lerret med en presentasjon på

Hvordan identifiseres synsvansker etter hjerneskade i Norge og Danmark?

Resultatene fra spørreundersøkelsen i Norge og Danmark presenteres i et webinar 14. mars. Se programmet og meld deg på innen 11. mars!

Marte Furuheim Rosenvinge holder foredrag i et auditorium.

Marte er vår stipendiat

I fjor utlyste Universitetet i Sørøst-Norge en stipendiatstilling knyttet til satsingsområdet “Syn og hjerne” ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. Det er vår egen Marte Furuheim Rosenvinge som er tilbudt stillingen. Hun har takket ja, og starter i mai.

En hånd peker på en dataskjerm med bilde av to øyne.

Call for paper – SJOVS

Scandinavian Journal of Optometry and Visual Science (SJOVS) etterlyser forskningsartikler fra hele verden.

Collage av portretter av Anne Hege Aamodt, Helle Falkenberg, Marita Lysstad Bjerke, Stephen James Ryan og Fran Becker

Meld deg på den 8. nasjonale Konferanse om Hjerneslag

Oslo Universitetssykehus inviterer til den 8. nasjonale konferansen om hjerneslag. Flere NorVIS-medlemmer holder foredrag.

Gruppebilde av NorVIS nettverket i trappa på Krona

Noen glimt fra fagkonferanse og årsmøte

Takk til alle som deltok og bidro til to hyggelige og kunnskapsfylte dager på Kongsberg!

Kronikk: Synsproblem og psykisk helse: Forebygg, ikke reparer

I anledning Verdensdagen for psykisk helse og Verdens synsdag skrev fire av våre medlemmer en kronikk sammen om hvordan synsproblemer kan påvirke den psykiske helsen, og at det er for lite kunnskap om konsekvensene av dette for synshemmede.

NorVIS til European Life After Stroke Forum

11.-12. mars arrangerer Stroke Alliance for Europe (SAFE) konferansen European Life After Stroke Forum i Dublin. Hit drar representanter for NorVIS.

Røntgen av hjerner

Ny forskning: NOR-OCCIP-prosjektet i Acta Neurologica Scandinavia

Les forskernes presentasjon av forskningsartikkelen om volum av infarkt og synsfeltdefekter ved oksipitale hjerneslag.

Årsrapporten for 2022 er klar

Årsrapporten oppsummerer aktiviteten i nettverket i 2022. Gjennom året har NorVIS styrket sin posisjon som en unik tverrfaglig arena for samarbeid om å sette fokus på at syn og synsproblem må bli en naturlig integrert del av helse-, omsorgs- og opplæringstilbudet etter hjerneslag. NorVIS har blant annet bidratt til endring i klinisk praksis, satt i…
Read more

Fem personer står på rekke foran en hvit vegg med en plakat det står Velkommen til Hjerneteltet på.

Les rapporten “Unødvendig kunnskapshull om synstap”

NorVIS, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH), Universitetet i Sørøst-Norge og Norges Blindeforbund leverte rapporten til statssekretær Truls Vasvik under Arendalsuka.