Årsrapporten for 2022 er klar

Årsrapporten for 2022 er klar

Årsrapporten oppsummerer aktiviteten i nettverket i 2022.

Gjennom året har NorVIS styrket sin posisjon som en unik tverrfaglig arena for samarbeid om å sette fokus på at syn og synsproblem må bli en naturlig integrert del av helse-, omsorgs- og opplæringstilbudet etter hjerneslag. NorVIS har blant annet bidratt til endring i klinisk praksis, satt i gang og deltatt i flere prosjekter, startet arbeidet med å identifisere og prioritere hva det bør forskes på innen syn og hjerneslag og vært synlige i media.

Les rapporten her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *