Author: Maren Sandbakk

Skjermdump fra Min hjernehelse

NorVIS i nytt magasin fra Hjernerådet

NorVIS er med i Hjernerådets nye magasin Min hjernehelse.

Skjermdump fra Oslo Economics rapport

NorVIS med faglige innspill til Oslo Economics

NorVIS har tidligere vært i møter med Helsedirektoratet og kommet med innspill til innhold i Oslo Economics’ rapport om rehabiliteringstjenester til personer med alvorlig øyesykdom.

Logoen til Norges Optikerforbund

Synsproblemer etter hjerneslag i Optikeren

Norges optikerforbund vier plass til synsproblemer etter hjerneslag i Optikeren, tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap. Det er prosjektleder Helle K. Falkenberg og prosjektkoordinator Torgeir S. Mathisen, sammen med Grethe Eilertsen og Heidi Ormstad fra USN Eldreforsk, som skriver om hovedfunnene fra en studie gjort ved Universitetet i Sørøst-Norge. Les artikkelen i Optikeren her.

Skjermdump fra Afasiposten

Synsproblemer etter hjerneslag og NorVIS på agendaen i Afasiposten

Vår partnerorganisasjon Afasiforbundet i Norge har synsproblemer og slag som et av temaene i den nyeste utgaven av Afasiposten, og her er NorVIS presentert. Her kan du også lese om noe av arbeidet vår partner Elizabeth Solhjem gjør ved Ringerike sykehus. Les Afasiposten her.

Skjermdump fra Hjernecella

Ny forskning presentert i Hjernecella

Siste nummer av Hjernecella, som utgis av vår partnerorganisasjon Norsk forening for slagrammede, har publisert en populærvitenskapelig artikkel om usynlige synsproblemer etter hjerneslag. Artikkelen kan du laste ned og lese her.

Bilde av logoene til samarbeidspartnerne i prosjektet Et slag for syn ved USN. Kongsberg kommune, Norges Blindeforbund, LHL Hjerneslag, Norsk forening for slagrammede og Vestre Viken HF.

Syn og slag i kommunehelsetjenesten

Fersk kunnskap fra stipendiat Torgeir Mathisen, Heidi Ormstad, Grethe Eilertsen og Helle Falkenberg om implementering av synskartlegging i kommunehelstjenesten. Økt kompetanse om syn og synsproblem, språk og begreper relatert til syn, kartleggingsverktøy, betydningen av å leve med synstap, og tett samarbeid med de som berøres av implementering, inkludert brukergrupper, er viktige fremmere i prosjektet “Et slag for syn”.